Επικοινωνία

EOT AOX

ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4, ΒΑΡΗ 16672
2108979685

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 4 , ΒΑΡΗ 16672

Ωράριο παραλαβής 09.00 – 13.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τράπεζα Πειραιώς
GR1601715780006578141679302
PIRBGRAA

Δικαιούχος:
Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ
Hellenic Cheerleading Federation

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ομοσπονδίας

Ευαγγελία Κρητικού
Κιν: 6937265306
info@helleniccheerleadingfederation.gr


Γραμματειακή υποστήριξη Ομοσπονδίας

Κατερίνα Σταματιάδου
2108979685
office@helleniccheerleadingfederation.gr


Ανανέωση & Έκδοση δελτίων

Κορκοδείλου Λιβύα
eotaox@gmail.com


Υπεύθυνος Αθλήματος Breaking

Αθανασιάδης Κωνσταντίνος hcfbreaking@gmail.com


Υπεύθυνη Αθλήματος Jump Rope

Ελένη Τουλουμενίδου
hcfjumprope@gmail.com